preloader-matrix
۷ خرداد, ۱۴۰۱

نخستین همایش سایه روشن ارکستر ملی برگزار شد/ توضیحات دبیر همایش

دبیر علمی نخستین همایش سایه روشن ارکستر ملی توضیحاتی را در خصوص روند شکل گیری این همایش ارائه کرد.