preloader-matrix

گزارش تصویری از کنسرت ارکستر «شرر»

گزارش تصویری از کنسرت ارکستر «شرر»به رهبری علیرضا حاجی علی شیر و خوانندگی حمید دهقان و مجتبی قبادی در 19و 20 تیر ماه 1402 در تالار رودکی گزارش تصویری :رها احمدی