preloader-matrix

گزارش تصویری از نمایش «هفت خوان اسفندیار»

گزارش تصویری از نمایش «هفت خوان اسفندیار»به کارگردانی حسین پارسایی در خرداد و تیر ماه 1402 در تالار وحدت گزارش تصویری :رها احمدی