preloader-matrix

گزارش تصویری از اجرای ارکسترسمفونیک تهران «خط شکنان»

اجرای سمفونی «خط شکنان »ساخته بهزاد عبدی توسط ارکستر سمفونک تهران ،با رهبری منوچهر صهبایی در تالار وحدت 21تیر ماه 1402