preloader-matrix

معاون هنری به هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران ـ مبارک پیام داد

سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پیامی به هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران – مبارک، عروسک‌ها را تبلور اسطوره‌‌های دیروز و تجسم رویاهای فردا دانست.

به گزارش ستاد خبری این جشنواره، متن پیام معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:

«به آرمان و آرزو زیستن، غایت بندگی‌ست که انسان، فرزندِ فروزنده‌ی امید و جانِ جویای جاودانگی‌ست. شور عارفانه‌ای که آیه‌آیه، مخلوق را به خالق شبیه می‌کند و نشاط آفرینش را تازه می‌دارد. عروسک‌ها و پیکرک‌ها، زاده‌ی همین خداباوری‌ و خداوارگی‌ست. حقیقت‌های برساخته‌ای که از کهن‌روزگاران تا به روزگار ما، در سور و سوگ، سهمی داشته‌اند و بی‌اندک توقعی، شریک غم‌ها و شادی‌ها بوده‌اند. عروسک‌ها، تبلور اسطوره‌‌های دیروز و تجسم رویاهای فردایند. خلق شده‌اند تا یادآور زیبایی‌ها و کاشف فضیلت‌ها باشند که به سادگی و صداقت و خوش‌باوری زیستن شاید از جهان؛ قرارگاه معصومانه‌تری ‌بیافریند.

جشنواره‌ی تئاتر عروسکی هجدهمین هنگامه‌ی خود را ‌با تاکید بر کشف خلاقیت‌های فردی و کنش‌های جمعی کودکان پشت سر می‌گذارد. در این دوره با ‌مرور ظرفیت‌های نمایش عروسکی در کارنامه‌ی تئاتر سنتی و بهره‌گیری از گنجینه‌ی تجربی این نوع هنری، جنبه‌های تعاملی و الگوهای تکاملی تئاتر عروسکی در شیوه‌های تولیدی و شگردهای اجرایی مورد تاکید قرار گرفته است و به ضرورت دشواری‌ها و احتیاط روزگار کرونا، بسیاری از بسترهای اجرایی و آموزشی در فضای رسانه‌ای تدارک دیده شده است که قطعا بنا به حُسن سلیقه و دانش متولیان، به مقصد رضایت و اقناع هنرمندان و مخاطبان منتهی خواهد شد. آن چه در جشنواره‌ی هجدهم اتفاق می‌افتد بیش و پیش از هر چیز مرهون مهر و مسئولیت دبیر جان‌آگاهش «گلزار محمدی» است که خاطره‌ی عاشقانه‌زیستنش در جهان عروسک‌ها برای ما به یادگار باقی ماند و دستمریزاد به همکارانش که با زنده‌نگه‌داشتن نام و نشان آن هنرمند فقید نگذاشتند لبخند از لبان‌عروسک‌ها دور شود.

روزی را آرزو می‌کنم که عروسک‌ها و پیکرک‌های ایرانی، سفیران شایسته‌ی فرهنگ و هنر این سرزمین در رفیع‌ترین رویدادها و صحنه‌های جهان‌باشند. ایمان دارم که به چنین پویش و چنین جوشش ِ به غایت همدل و هم‌دست، راه دوری نخواهد بود که: «آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت»