preloader-matrix

مرمت گنبد رُک در سال ۱۴۰۱ کلید می‌خورد

قدامات مربوط به مرمت گنبد رُک در سال 1401 انجام می‌شود.

سید عباس عظیمی سرپرست موزه و برج آزادی تهران؛
مرمت گنبد رُک در سال ۱۴۰۱ کلید می‌خورد

اقدامات مربوط به مرمت گنبد رُک در سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود.
به گزارش روابط عمومی برج آزادی، سید عباس عظیمی سرپرست مجموعه ضمن تبریک مجدد فرا رسیدن سال نو از بازسازی و مرمت گنبد رُک خبر داد و اظهار داشت مطالعات لازم در این خصوص انجام شده و تشریفات انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت در حال انجام است. فاز اول بررسی جهت انتخاب افراد صاحب صلاحیت در اواخر فروردین ماه ۱۴۰۱ انجام خواهد شد.
عظیمی گفت:مرمت گنبد رک از دغدغه‌های اصلی سال‌های اخیر بنیاد رودکی و برج آزادی بوده است .
لذا کارشناسی دقیق بحث مرمت ابتدای سال جاری در دستور کار قرار گرفت و آسیب شناسی دقیقی در خصوص کاشی‌ها انجام شد و طرح مرمت و مشخصات کاشی‌های مورد نیاز تهیه شد.
وی در پایان از همه‌ی کارشناسان صاحب صلاحیت و افراد دغدغه‌مند برای همفکری و مشاوره دعوت به عمل آورد.