preloader-matrix

جشنواره‌ی مد و لباس فجر، جلوه‌گاه جمال و کارنامه‌ی کمال لباس ایرانی

سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به دهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر پیام داد.

در متن پیام معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به دهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر آمده است:

هوالجمیل

اقلیم‌ها و اقوام سرزمین دیرین ایران، جلوه‌های چشمگیری از پوشش‌های ایرانیان را به نمایش می‌گذارند که هر کدام برخاسته از خصلت‌های حیات فردی وُ خُلقیات زیستِ جمعی است. شکل‌ها و طرح‌ها و رنگ‌هایی به غایت آراسته به صورت و معنا، که پای در تمدن و تکیه به تاریخ و ریشه در دین دارند. جشنواره‌ی مد و لباس فجر، می‌کوشد جلوه‌گاه جمال و کارنامه‌ی کمال لباس ایرانی باشد. شناسنامه‌ای که می‌توان در اوراق آن به استغنای فرهنگی مردمان ایران‌زمین ایمان آورد که این هنرصنعتِ بدیع، زاده‌ی زیبااندیشی و برخاسته از نبوغی است که از پسِ سده‌ها وُ هزاره‌ها، اسباب تذهیب و تزیینِ صنعت و هنر روزگار ماست.

جشنواره‌ی مد و لباس فجر با تاکید بر پیشینه‌ی پوشش ایرانی و احترام و التزام به باورهای بلند و آموزه‌های راستین و مکلّف دانستن خود به کشف راز زیبایی‌ها و رمز زایایی‌های این هنرصنعت، مضمون غالب این دوره‌ی خود را از پس «مکران» و «گلستان» به دیار کُهن «کاشان» متمرکز داشته است و سر آن دارد که با برجسته‌سازی ظرفیت زادبوم‌ها و بهره‌گیری از دارایی فرهنگی مناطق، آیینه‌ی اصالت‌ها و روزآمدی‌های بدیع گردد. وجه متمایز این جشنواره علاوه بر تاکید بر رقابت‌ها و نوزایی‌های هنری، ایده‌پردازی‌های خلاقانه در راستای تقویت صنعت طراحی و تولید لباس و دعوت به مشارکت مؤسسات متخصص در این حوزه و امکان‌سازی مطالعاتی و فرصت‌های پژوهشی می‌‌باشد. امیدوارم به کوشش کریمانه‌ی هنرمندان و متولیان این حوزه، گفتگوهای مستمر و موثری که متضمن اختلاط مضامین هویتی و مولفه‌های فرهنگی باشد، مطرح شده و به ارتقاء و اعتلای فرهنگ پوشش و پویش بیشتر این جامعه منتهی شود.