preloader-matrix

بازدید وزیر فرهنگ کشور نیجر از برج آزادی

" محمد حمید" وزیر فرهنگ کشور نیجر از مجموعه فرهنگی برج آزادی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی برج آزادی، ” محمد حمید” و هیئت همراه میهمان برج آزادی شدند و از بخش‌های مختلف نماد تهران شامل موزه و گالری‌ها، جذابیت های داخلی و بام برج آزادی بازدید کردند و با قابلیت‌های فرهنگی برج آزادی آشنا شدند. وی پس از بازدید از طراحی و معماری این برج اظهار شگفتی کرد.همچنین “فرزاد هوشیار پارسیان” رئیس مجموعه در این بازدید به نقش ویژه این بنای ملی در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن اشاره کرد . وی افزود: این بنا پس از انقلاب اسلامی به نماد آزادی ملّت ایران بدل شد. در پایان دفتر یادبود برج آزادی توسط ” محمد حمید” وزیر فرهنگ کشور نیجر امضاء و هدیه‌ای از نماد ملی کشور به رسم یادبود اهدا شد.